Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouder, kind en leerkracht
De Caleidoscoop vindt het heel belangrijk om goed contact te hebben met ouders. De ouders weten het beste hoe hun eigen kind zich in de thuissituatie gedraagt en kunnen dit goed verwoorden naar de leerkrachten. Daarnaast kunnen de leerkrachten juist goed verwoorden hoe een kind zich in de schoolsituatie gedraagt. 
Vanaf het begin gaan we met elkaar in gesprek over uw kind. Door samen te werken ontdekken we waar de onderwijsbehoeftes van uw kind liggen. Uw inbreng is voor ons belangrijk!

Gesprekken
In de kalender kunt u lezen wanneer er gesprekken zijn waarin wij samen met u de ontwikkeling van uw kind bespreken. 
In september beginnen we met de startgesprekken. Dit gesprek dient als kennismaking tussen ouders, leerling en nieuwe leerkrachten. Het gesprek is 'omgekeerd', omdat tijdens dit gesprek vooral de ouders aan het woord zijn en kunnen vertellen over hun eigen kind. Aan het einde van dit gesprek maakt u met de leerkracht een agenda afspraak voor november / december / januari. Vervolgens vindt in februari/maart nog een keer een gewoon 15-minutengesprek plaats, waarin de Cito resultaten van de midden toetsen met u gedeeld worden. Aan het einde van dit gesprek is er wederom de mogelijkheid om weer een agenda afspraak te maken voor mei/ juni. 

Uiteraard is er tussendoor altijd gelegenheid om een gesprek op afspraak aan te vragen als uw zorgen heeft over uw kind. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht u extra uitnodigt. Het buddy systeem
Als u voor het eerst een zoon of dochter naar school laat gaan kan er veel op u afkomen. Alle informatie staat wel ergens (schoolgids, website, ouderportaal, facebook), maar voor een snelle vraag zou het zo fijn zijn als u in contact bent met een ouder die al meerdere kinderen op school heeft en weet hoe het werkt. Daarvoor hebben we ons buddy systeem: ouders bieden zich aan om een vraagbaak te zijn voor 'nieuwe' ouders, nieuwe ouders hebben iemand waarbij ze makkelijk kunnen aankloppen met praktische en niet-praktische vragen. Interesse? Geef dit aan bij de groepsleerkracht!