Kunst en cultuur

Meervoudige intelligentie

We hechten op ICBS De Caleidoscoop veel waarde aan creativiteit en de kennismaking met kunstzinnige en culturele diversiteit. Kinderen ontdekken hun creatieve vermogens door beeldend bezig te zijn, te dansen, muziek te maken en deel te nemen aan drama lessen. Ze stellen zich open door te kijken naar kunst, te luisteren naar muziek en te genieten van taal en beweging. Kunst- en cultuureducatie is ook bedoeld om bij te dragen aan de waardering voor culturele en kunstzinnige uitingen en het culturele erfgoed.

Muziek, dans en drama

Vanaf groep 1 t/m groep 8 hanteren we een gedegen programma, dat wordt vormgegeven door de methoden '123zing' en 'Moet je doen!'. Hierdoor hebben wij een doorgaande lijn. 
Voor de muzieklessen hebben wij ook een vakdocent, die iedere week lesgeeft in de groepen 1-2 en eens in de twee weken een les geeft in de groepen 3 en 4. Deze lessen worden zo gegeven dat niet alleen de kinderen er veel plezier aan beleven, maar ook de leerkrachten. Zij doen zelf ook actief mee!
Naast de te geven lessen in de groep hebben wij voor groep 5 t/m 8 talententijd. In deze talententijd kunnen de kinderen kiezen voor een van deze aspecten. Zij krijgen tijdens dit uur extra oefening om hun talent te tonen.
Groep 5 krijgt blokfluitles en groep 6 heeft de blazersklas. U kunt hierover meer lezen bij het kopje talenten.
Eens in de maand houdt een bepaalde jaargroep een maandviering. Tijdens deze viering tonen zij hun talenten van dans, muziek en drama.Bibliotheek

De school heeft een eigen bibliotheek. Er zijn leesboeken en informatieve boeken om het leesplezier te versterken. De kinderen kunnen hier boeken lenen om te kunnen lezen in de groep en te gebruiken bij het maken van werkstukken. 
Veelal brengen we in de onderbouwgroepen ook een bezoek aan de bibliotheek. 
Uiteraard doen we in oktober mee aan de Kinderboekenweek. Het belang van lezen wordt in deze week benadrukt door leuke activiteiten te doen in de klas, maar ook schoolbreed. We kunnen dan denken aan de volgende activiteiten: een voorleeswedstrijd, boekenmarkt en niet te vergeten een spetterende opening. 

Cultureel erfgoed

Naast het schoolreisje gaan alle groepen ook nog op een cultureel uitstapje. Hierbij kunt u denken aan de molen van Hoofddorp, het monument, kunstfort Vijfhuizen, bloemencorso en musea. De kinderen werken zo met echte sporen uit het verleden waardoor de betrokkenheid met de geschiedenis van de eigen omgeving wordt vergroot. 
Ook kan het voorkomen dat er activiteiten in de aula georganiseerd worden, zoals de opa-en omaochtend, of een voorstelling. 
 

Identiteit

Naast het werken met de methode 'Trefwoord' nemen wij de kinderen in de bovenbouw ook mee in de andere religies van de maatschappij. Wij vieren de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen met de nadruk op de verhalen uit de bijbel.

Jaarfeesten

Verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het afscheid van groep 8 en de afsluiting van het schooljaar wordt met de hele school feestelijk gevierd. Ouders, kinderen en leerkrachten geven met elkaar inhoud aan deze feesten waarmee we onze onderlinge verbondenheid uit willen drukken.