Gezonde school


 
In 2020 heeft De Caleidoscoop voor de derde keer het vignet Gezonde School behaald! Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! De Caleidoscoop heeft nu de volgende themacertificaten:
 1. Sport en bewegen
 2. Voeding
 3. Welbevinden
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
 
Vier pijlers in de praktijk
Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak op ICBS De Caleidoscoop zich op vier pijlers:

Signaleren

In de groepen 2 en 7 krijgen ouders een uitnodiging voor een onderzoek van hun kind door de GGD. Het gezondheidsonderzoek is bedoeld om de groei en ontwikkeling van het kind te volgen. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen ouders een uitnodiging met twee vragenlijsten, waarbij ook gevraagd wordt om toestemming.

Beleid

 • Hier kunt u het beleidsplan lezen van de Gezonde school: beleidsplan 2020 - 2023
 • De coördinator 'Gezonde School' adviseert het schoolteam, bewaakt de voortgang en afspraken van het proces en is intern en extern het aanspreekpunt.
 • Er is een goede samenwerking met verschillende organisaties en professionals, zoals de GGD, JOGG en sportservice.

Tussendoortje, lunch en traktaties

 • Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn niet vaak ziek, kunnen zich goed concentreren en zitten lekker in hun vel. Ook kunnen ze zich beter concentreren op school wanneer ze een gezonde maaltijd mee naar school krijgen. Wat doet school:
 • Maandag tot en met vrijdag zijn gruitdagen. Kinderen nemen een stuk groente of fruit mee als 10-uurtje
 • Kinderen nemen een gezonde lunch mee.
 • Snoep, chips, chocoladerepen, energie en/ of frisdranken worden niet toegestaan.
 • Schoolreisjes en (sportieve) activiteiten zijn voor veel kinderen hoogtepunten van een schooljaar. Natuurlijk is het leuk om dan iets lekkers mee te nemen of uit te delen. Hierbij is het wel belangrijk om de hoeveelheid beperkt te houden en ook te denken aan gezondere keuzes, zoals een waterijsje of snoepkomkommertjes.

Gezondheidseducatie

 • De kinderen volgen twee keer in de week gymles onder leiding van een vakleerkracht.
 • We enthousiasmeren de kinderen voor de jeugdsportpas van sportservice door jaarlijks clinics aan te bieden onder schooltijd. 
 • Iedere week leren de kinderen een nieuw buitenspel. Ook kunnen zij gebruik maken van de buitenspeelkisten met klein materiaal.
 • We schrijven ons jaarlijks in voor het schoolfruitprogramma van de EU en doen mee met de gezonde gruitdagen in september. 
 • Een keer per jaar hebben we een gezond ontbijt; nationaal schoolontbijt. 
 • Tijdens lessen en activiteiten besteden we aandacht aan een gezond en veilig leefklimaat. Hiervoor gebruiken we methodes en lespakketten, zoals Kanjertraining, Lekker Fit en de Smaaklessen.