Kanjerschool

 
 


 
Kanjerschool
ICBS De Caleidoscoop is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. De Kanjertraining staat wekelijks 30 minuten op het rooster, maar ook in de dagelijkse praktijk wordt gebruik gemaakt van de Kanjertraining. 
 
Doelen van de kanjertraining zijn:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
  • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Voor meer informatie over de Kanjertraining kunt u de website van Kanjertraining raadplegen.
 

KanVAS
Om beter inzcht te krijgen in sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen maken we gebruik van KanVAS (Kanjer Volg- en Advies Systeem). Dit volgsysteem bestaat uit een docentvragenlijst voor groep 1-8 (ook te gebruiken als oudervragenlijst), een leerlingvragenlijst voor groep 5-8, een sociogram voor groep 4-8, en pedagogische adviezen voor een handelingsplan. Twee keer per jaar wordt KanVAS afgenomen. Indien het resultaat aanleiding geeft, volgt er een gesprek met zowel de leerlingen als de ouders en kan er een handelingsplan worden opgesteld.