Identiteit

 
De Caleidoscoop is een interconfessionele basisschool, wat betekent dat wij werken vanuit een christelijke visie. De interconfessionele school is ontstaan uit een katholieke en een christelijke basisschool. Als interconfessionele basisschool vieren wij de bekende christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Aan de overige religies wordt jaarlijks aandacht besteed. 

Elk kind is welkom op onze school. Juist vanuit onze christelijke levensvisie vinden we dat er voor iedereen, ongeacht de levensovertuiging, een plek moet zijn op onze school.
Ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders, verwachten wij dat alle kinderen meedoen aan alle activiteiten en vieringen op onze school. Ouders hoeven de christelijke identiteit niet te onderschrijven. Wij vragen wel deze te respecteren.