Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan van ouders en personeel met het bevoegd gezag (vertegenwoordigd door de directie) en bestaat uit zes personen: drie ouders en drie leerkrachten. Dit aantal wordt bepaald door het leerlingenaantal.
De MR heeft in de eerste plaats bij wet vastgestelde bevoegdheden, zoals het bespreken van de gang van zaken in de school met de directie. Hierbij heeft de raad instemmings- of adviesrecht. Enkele onderwerpen die worden besproken zijn o.a. personeel, de begroting, het onderhoud van de school, het schoolplan en deze schoolgids. 

De medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar (openbaar). Voor vragen en/of informatie neemt u contact op met de secretaris: mr@decaleidoscoop.nl
 

De samenstelling van de MR:

Namens de ouders:
Joris Pronk,
Willemijn de Baat
Lioni Hoogendoorn-Stokman, secretaris


Namens de leerkrachten:
Marjolijn Vrees, voorzitter
Anneke Driesse
Annemieke Doornebos