Groep 5: Een ontdekkingsreis

Samen oefenen
We zullen af en toe een lees-, spelling-, of rekenblad meegeven en daarbij hoort dan de vraag, of u met uw kind wilt oefenen. Samen lezen, praten over teksten, voorlezen, een computerprogramma doen en oefenen kan ook bijdragen aan een hogere opbrengst.

Onze lesdagen zullen voor het grootste gedeelte gevuld zijn met de vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling. Dit is dagelijks de basis. Daarnaast is er tijd voor Engels, creatieve vakken en zaakvakken. Natuurlijk wordt er twee keer per week gegymd. Af en toe zullen we een uitstapje maken en daarvoor zullen we uw hulp vragen. 

Hieronder leest u een beknopt overzicht waar we het komende jaar mee bezig zijn:

Rekenen 
De methode waarmee we werken heet Wereld in Getallen. De week heeft een vaste opbouw. De lessen zelf ook, zodat de kinderen snel de structuur binnen de lessen zullen herkennen. Er wordt gewerkt op drie niveaus, waarbij rekening wordt gehouden met ieder kind. Daarbij hoort ook een computerprogramma, dat we zullen inzetten op school. Automatiseren, hoofdrekenen, getallen en bewerkingen, meten, tijd, geld, alles krijgt een plekje. De methode biedt een vaste strategie van uitrekenen. U kunt altijd langskomen om te vragen hoe het werkt. Bij het meten worden cm², m² en cl geïntroduceerd. Er wordt gewerkt met kilogrammen en grammen.
De tafels van 7, 8 en 9 zullen in groep 5 geoefend gaan worden. We herhalen de eerder geleerde tafels. Het computerspel van 'Onlineklas' mag thuis vaak gespeeld worden. 
Taal
De lessen hebben een vaste opbouw, van taalbeschouwing, woordenschat opbouw, grammaticale zaken tot stellen. Ook hier hebben we de mogelijkheid om kinderen uit te dagen of extra te helpen.

Spelling
Bijna wekelijks zal er in groep 5 een nieuwe spellingafspraak worden aangeboden. Dat vraagt veel concentratie van de kinderen. In de klas komen de afspraken duidelijk te hangen en we zullen veel oefenen. Ook hier zetten we de computer in en kunt u thuis op Gynzy oefenen. 

Lezen
Vier keer per week hebben we leesles met de methode Karakter. De kinderen werken op hun eigen niveau. Naast het oefenen voor het technisch kunnen lezen, starten we de dag met een kwartier stillezen. Daarnaast doet elke dag een kwartiertje lezen thuis nog meer wonderen! In onze school staat een rijk gevulde boekenkast waar we gretig gebruik van maken, maar mochten kinderen het fijn vinden om leeswerk (boek, tijdschrift, informatieboek, etc.) van thuis mee te nemen, dan mag dat natuurlijk ook. Als het maar leuk is! 
Begrijpend lezen
In groep 5 passen we dezelfde strategieën weer toe als in groep 4, maar dan worden de teksten wat moeilijker. Ook nu gebruiken we de methode 'Grip op lezen'. Herhaling is hier het toverwoord. Met de site 'Leestrainer' heeft u een goed hulpmiddel voor thuis in handen. In groep 5 is het belangrijk dat de kinderen leren vertellen over een onderwerp waarover ze gelezen hebben en er dan iets vanaf weten. Een spreekbeurt is dan ook verplicht in groep 5.
 
Engels
Engels is een nieuw vak op het programma. We leren woorden die te maken hebben met mensen en dingen om ons heen, voeding, sport en hoe we de weg vragen. U zult zich verbazen hoe snel de kinderen de taal door hebben.

Zaakvakken
Verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, de wereld in en om ons heen. Alles krijgt de aandacht in meer of mindere mate.

Expressie
We maken gebruik van de methoden "Moet je doen"  en "123zing". Deze methoden bestaan uit:
   
  • Dans: verhaaltje met bewegingen op muziek.
  • Drama: het uitbeelden wat in een verhaal wordt verteld.
  • Muziek: het aanleren van een liedje al dan niet met bewegingen en muziekinstrumenten.
     Tevens krijgen alle kinderen een blok fluitles tijdens talententijd.

Computer
Regelmatig werken de leerlingen op een chromebook, om de leerstof van Karakter, Staal en WIG nog eens op een andere manier in te oefenen.

Coöperatief leren
We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te integreren. Hiermee beogen we o.a. het samenwerken te bevorderen, het leren kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar.

Zelfstandig werken
Zodra de kinderen aan het werk gaan, wordt er gewerkt met een zelfstandig werk blokje of kaartje. Op deze manier kunnen kinderen elkaar eventueel helpen of geven ze aan wanneer ze juist niet gestoord willen worden. Hierdoor zorg je ervoor dat de kinderen altijd op een effectieve manier aan het werk blijven.
De kinderen die in * niveau zitten, krijgen verlengde instructie, de ** kinderen zitten in de basisgroep en volgen de klassikale instructie en de *** kinderen krijgen verkorte instructie en extra uitdaging. In welke groep uw kind zit, kan per vak verschillen. Dit wordt u tijdens de kennismakingsgesprekken verteld.
We werken met de basisvakken taal, rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en spelling op 3 niveaus. Op deze manier bieden we de kinderen de ondersteuning aan die ze nodig hebben.