Groepen 1-2: Ik kan het zelf!

Het wennen in groep 1
Voordat uw kind officieel op school komt mag hij/zij maximaal 3 dagdelen meedraaien op school in de klas waar de leerling na zijn vierde verjaardag komt. U wordt van tevoren gebeld of gemaild door de leerkracht van de desbetreffende groep om een wenafspraak te maken. Is de eerste keer aangebroken dan verwacht de leerkracht uw kind om 08.20 uur met een tas waarin het 10-uurtje en de lunch zit. De juf zal u uitleggen waar de jas en de tas opgehangen kan worden. Vervolgens zal zij u en uw kind even wegwijs maken in de klas. Daarna nemen de ouders afscheid.
Uw kind krijgt in de klas een eigen stoel met daarop een kaartje met een plaatje erop. Dit plaatje correspondeert met zijn/haar naamkaartje aan de kapstok voor zijn/haar jas en gymtas.
Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind zich veilig en prettig voelt in de groep. Kinderen hebben de tijd nodig om te wennen aan de regels, het dagritme, de andere kinderen en de plekken waar alles te vinden is.

 
Waarom een gecombineerde groep 1 en 2?
Op onze school hebben wij 4 kleutergroepen gecombineerd. Dit is een bewuste keuze.
Wij zien er de volgende voordelen in:
 • De kinderen van groep 1 zien al van de oudere kinderen wat de regels zijn en hoe het gaat in de groep.
 • Kinderen van groep 2 kunnen de kinderen van groep 1 bij bepaalde zaken helpen: veters strikken, jassen dichtmaken, etc. waardoor jongere kinderen eerder gestimuleerd worden om dit ook zelf te doen.
 • Er komen niet teveel kinderen tegelijk in de groep.
 • De kinderen zijn goed te volgen in hun ontwikkeling omdat ze langer bij dezelfde leerkracht(en) blijven.
 • De samenstelling van de groep wisselt niet zo sterk waardoor er meer eenheid in de groep komt.
 • Kinderen van groep 1 kunnen al meedoen met activiteiten die ook voor groep 2 geschikt zijn, daardoor worden ze eerder gestimuleerd om zich te ontwikkelen.
Binnenkomst
Vanaf 08.20 uur kunnen de kinderen binnenkomen in de groep. De kinderen en de leerkracht begroeten elkaar. In de klas staan soms materialen klaar waar de kinderen gelijk mee aan de slag kunnen. Dit is de inloop.
Afscheid nemen is belangrijk, maar toch vragen wij dit vlot te doen. We merken dat de kinderen zich prettiger voelen om meteen in het ritme van school te zitten.
Jas ophangen: Bij de ingang van elk lokaal zijn er kapstokken. Elk kind heeft een eigen luizentas, die te herkennen is aan het naamkaartje. U kunt de luizenzak aanschaffen via de leerkracht van uw kind, kosten zijn 5 euro.
De jas van uw kind gaat in de luizenzak en de tas komt in de daarvoor bestemde bakken.  

 
Fietsenrek
Wanneer u met de fiets komt, kan de fiets van uw kind in de daarvoor bestemde fietsenrekken worden geplaatst. Aan de achterzijde van de school staat een fietsenrek voor de kinderen van groep 1-2. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de fietsen. Wees dus verstandig en zet de fiets vast met een fietsslot.
 
Pauzehapje en lunch
Het pauzehapje (graag voorzien van naam) legt u in de daarvoor bestemde kratten in de klas. (De lunch laten we in de rugtas zitten.) Om ongeveer 10.00 uur krijgen de kinderen de gelegenheid iets kleins te eten en wat te drinken. Voor het drinken neemt ieder kind een beker met drinken mee (geen koolzuurhoudende dranken). Bij het eten verwachten we dat u een stuk fruit of groente meegeeft. Bij ons is iedere dag gruitdag!
Het is fijn als het voor uw kind duidelijk is welk pauzehapje van hem/haar is. Wilt u de naam van uw kind op het pauzehapje zetten?
De leerkrachten kunnen de kinderen positief stimuleren (maar niet verplichten) om alles op te eten en te drinken.

Verjaardag
Als uw kind jarig is mag dat natuurlijk op school gevierd worden. U bent van harte welkom om op 8.45 uur het feestje mee te vieren in de klas. Wij raden u aan om de traktatie dan mee te nemen. Wilt u eraan denken dat de traktatie zo gezond mogelijk is? Een kleinigheidje is al leuk genoeg. Denkt u bij de traktatie ook aan allergieën of bijzonderheden van de kinderen. U kunt dit altijd navragen bij de leerkracht.
Uw kind mag op zijn/haar verjaardag een cadeautje meenemen. Het is niet de bedoeling dat kinderen zomaar speelgoed mee naar school nemen om te laten zien. Wij plannen hier speciale ochtenden voor.

 
Zindelijkheid
De kinderen gaan zelfstandig naar het toilet. Uiteraard kan de leerkracht wel helpen bij het los- en vastmaken van riemen en knopen. Billen afvegen doen de kinderen dus zelf. Wanneer uw kind een ongelukje heeft op school, kan het gebeuren dat u als ouder verzocht wordt uw kind te komen halen om te verschonen.
In de klas hangen twee WC kaarten, een voor de jongens en een voor de meisjes. Wanneer de kinderen naar de WC moeten draaien zij dit kaartje om. Er kan maar één meisje en één jongen tegelijk naar de wc. De wc groep is ook zo verdeeld dat er een meisjestoilet is en een jongenstoilet.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen van groep 1 en 2 zindelijk zijn als ze naar school komen. Het is de taak van de ouders om ze thuis te trainen. In principe mogen de kinderen altijd naar het toilet. We proberen de kinderen wel te leren dat zij tijdens de kring of instructie niet naar het toilet toe te gaan. Natuurlijk gaat hoge nood altijd voor!

 
Hoofdluis
Iedere week voor en na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.  De controle wordt gedaan door 2 of 3 ouders uit de groep. Zij worden aangestuurd door de hoofdluiscoördinator van school, een ouder. Door de regelmatige controle en het gebruik van luizenzakken is het hoofdluisprobleem erg afgenomen. 
Mocht er hoofdluis gevonden worden, dan belt de leerkracht u op om dit mede te delen. U wordt dan verwacht om uw kind zo snel mogelijk op te halen en te behandelen met speciale shampoo.  De andere ouders van de groep worden ook geïnformeerd. Uiteraard noemen wij geen namen.

 
Hulp van ouders
Bij ieder thema proberen wij een doe-activiteit, een gast of een uitstapje te plannen. U kunt denken aan koekjes bakken, een bezoek aan de kinderboerderij of de vraag om speciaal materiaal. Dit kan natuurlijk niet lukken zonder hulp van ouders.
Veelal hangt er aan het begin van het thema een intekenlijst voor de activiteit op de deur van de klas. Tevens mailt de groepsouder u het verzoek om hulp, zodat u altijd op de hoogte bent van de hulpoproep en kunt reageren. 
 
Kring
We starten met een inloop of een kring. We bespreken de dagen van de week en kijken/luisteren naar het verhaal of het lied van Trefwoord. Na deze dagelijkse activiteit gaan we ons bezig houden met een taal- of rekenactiviteit.
Het kan voorkomen dat de kring gesplitst wordt in een groep 1 of groep 2 kring. Zo kunnen we op eigen niveau lesstof of instructie aanbieden.
Kleine kring
In de kleine kring praat de leerkracht met 4 a 5 kinderen over uiteenlopende onderwerpen, meestal hebben die te maken met het thema dat op dat moment centraal staat. Ook helpen we dan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De andere kinderen spelen dan zelfstandig aan de tafels met hun gekozen activiteit. Het stoplicht staat voor de kinderen dan op rood: niets meer vragen aan de juf en stil werken/spelen.

Speel-werktijd
We stimuleren de zelfstandigheid van de kleuters door ze 's morgens een werkje te laten maken indien aanwezig en op de lijst later af te tekenen wat ze allemaal al gedaan hebben. Op het kiesbord kunnen ze ook aangeven met hun kaartje wat ze gaan doen.
Er zijn dus opdrachten die verplicht zijn, de kinderen kunnen zelf plannen wanneer ze dit gaan doen. In de loop van het schooljaar moeten de kinderen van groep 1 minimaal 3 werkjes en van groep 2  5 werkjes af hebben in een week.
De kinderen ontwikkelen zich met:
 • activiteiten (zoals scheuren, knippen, plakken, prikken, tekenen, verven, vouwen e.d.
 • materialen (o.a. puzzels, kralen rijgen, lotto's, computer, rijmspel, telspel
 • spelen in de huishoek, bouwen, constructiemateriaal, zand-watertafel, poppenhuis, poppenkast. We bevorderen de taalontwikkeling van de kleuters door o.a. de volgende activiteiten:
  • luisteren naar een (poppenkast)verhaal
  • opzegversjes/liedje leren
  • taalspelletjes zoals fluisterspellen,rijmen, bij welk woord hoor je de "m"vooraan
  • deelnemen aan een kringgesprek
Ook hebben we bij elk thema/onderwerp een letter centraal: daar kunnen we voorwerpen bij zoeken, woorden bij bedenken. De letter hangt dan ook in de klas.
 
Rekenonderwijs
Op verschillende manieren stimuleren we de rekenontwikkeling van de kinderen, in de kring doen we telactiviteiten, ze leren begrippen zoals meer-minder, evenveel, groot-klein, lang-kort, zwaar-licht e.d.
Ook krijgen ze door een aantal materialen inzicht in bv het nabouwen van een figuur van blokjes.

Bewegingsonderwijs
Er wordt twee keer per week gegymd verdeeld in een spelles (tikkertje, zangspelletjes e.d.) en materiaalles (ballen, hoepels, pittenzakken, klimrek, glijbaan, banken, kasten). 
Het is fijn als de kinderen tijdens de gymdagen makkelijke kleding aan hebben. De gymtassen graag voorzien van naam. U kunt de gymtas van uw kind achter de luizencape van uw kind hangen. Deze gaan iedere vakantie mee naar huis.
Expressie
We maken gebruik van de methoden "Moet je doen"  en "123zing". Deze methoden bestaan uit:
 • Dans: verhaaltje met bewegingen op muziek.
 • Drama: het uitbeelden wat in een verhaal wordt verteld.
 • Muziek: het aanleren van een liedje al dan niet met bewegingen en muziekinstrumenten.
Zelfredzaamheid
De kinderen worden gestimuleerd de volgende handelingen zelf te leren:
 • Aan- en uitkleden tijdens de gymles
 • zelfstandig toiletbezoek
 • vastmaken van jassen, riemen, gespen, knopen. In groep 2 kunnen we ook beginnen met het aanleren van veter strikken.
 • Opruimen en schoonmaken van hulpmaterialen zoals kwastjes, lijmpotjes, zeiltjes.
Sociaal/emotionele ontwikkeling
Op school maken wij gebruik van Kanjertraining. Hierin worden de volgende thema's besproken:
 • wie ben ik/jij
 • wie zitten er allemaal in mijn klas
 • hoe zie ik/jij eruit?
 • het samen leren spelen/delen
 • hoe los je een ruzie op?
 • hoe ga je met elkaar om
 • ik wil het stil in de klas, wat doe ik dan?
 • als ik verdrietig/boos ben, wat doe ik dan?
D.m.v. verschillende spelletjes/werkboek en werkbladen werken wij hieraan. Ook natuurlijk een bepaalde situatie in de klas welke de kinderen meemaken. Hoe ga je daarmee om?
Ook kijken we iedere week naar Koekeloere, die de sociale emotionele ontwikkeling van het kind ook behandelen.
Observaties
Groep 1
Belangrijk voor de kinderen van groep 1 is dat zij zich veilig en geborgen voelen in de groep. In het eerste halfjaar leren zij de andere kinderen kennen, de dagplanning, de routines en de regels van de groep. Tijdens het werken observeren we hoe vaardig de kinderen zijn met knippen, tekenen en plakken. Ook letten we op het sociaal contact: maakt een kind goed contact en kan het samen spelen?

Groep 2
Natuurlijk neemt de veiligheid en geborgenheid in groep 2 ook een belangrijke plek in. Leren doe je immers pas als je je prettig voelt in de groep! In groep 2 gaan we de vaardigheden uitbouwen door een goede schrijfhouding en de juiste pengreep aan te leren.
Ook letten we op het sociaal contact; hoe gaan de contacten, hoe lossen kinderen problemen met elkaar op, welke rol hebben de kinderen in het spel en kunnen zij zich inleven in een ander.
In oktober nemen wij één op één de taalobservatie af. Hiermee willen wij observeren hoe ver de ontwikkeling van het kind is. Spelenderwijs observeren wij ook de rekengebieden.