Schooltijden

De school begint iedere dag om 8.30 uur en de kinderen gaan om 14.30 weer naar huis of naar de naschoolse opvang.
 
Voor alle groepen geldt een zogenaamde inlooptijd. Tien minuten voordat de les begint, gaat de schooldeur open en heeft u de gelegenheid uw kind naar de klas te brengen. (vanwege Corona blijven ouders nu op het plein, tijdens het brengen en halen)
Om twee minuten voor half negen gaat er een bel, om aan te geven dat de kinderen binnen worden verwacht. Deze bel betekent voor de ouders, dat het tijd is om de school te verlaten, zodat de lessen exact om 8.30 uur kunnen beginnen.

Wilt u er zoveel mogelijk voor zorgen bezoeken aan huisarts en tandarts e.d. buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Het is jammer als uw kind een gedeelte van de schooldag moet missen.
 

Ons dagrooster

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan drie keer per dag naar buiten om te spelen en te ontspannen. Dit is een bewuste keuze, omdat wij vinden dat inspanning (leren) afgewisseld moet worden met ontspanning (bewegen) om tot betere resultaten te komen. Hierdoor ziet elk dagrooster er als volgt uit:  

08.30-09.55 Onderwijsactiviteiten
09.55-10.15 Buitenspelen
10.15-11.40 Onderwijsactiviteiten
11.40-12.15 lunch en buitenspelen
12.15-13.15 Onderwijsactiviteiten
13.15-13.35 Buitenspelen
13.35-14.30 Onderwijsactiviteiten
14.30: naar huis of naar de naschoolse opvang.