Samenwerking

Samenwerking onderwijs en opvang
Onze school is een plek waar kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie en basisonderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Zodoende is uw kind ook welkom op de peuterspeelzaal van Babino of van Babbels. De groepen 1-2 werken nauw samen met beide organisaties. Er wordt met dezelfde methoden en thema's gewerkt. Ook vindt er regelmatig uitwisseling plaats.

Ons onderwijscentrum is van 7.00 tot 18.30 geopend. De dagindeling kenmerkt zich door een goede balans tussen inspanning en ontspanning tijdens en na schooltijd en een goede balans tussen veiligheid en uitdaging.
 
De Caleidoscoop werkt samen met drie aanbieders, die alle drie onze visie onderschrijven in hun aanbod: Babbels, Babino en Happy Kids.
Babbels gebruikt de ingang van de voormalige vrije school, gevestigd naast onze school. Babino en Happy Kids opereren beiden vanuit het pand van onze school. Happy Kids is tevens gevestigd op het Arnolduspark en in het Speelkasteel in Hoofddorp. Uw kind kan vanaf 7.00 uur terecht bij ons op school en u haalt het uiterlijk om 18.30 uur weer op.
Indien u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang, kunt contact opnemen via www.kdvbabbels.nl, www.happykids.nl of www.babino.nl.
Via deze websites meldt u uw kind aan en leest u ook wat zij aanbieden.