Meer Primair

 Meer Primair
  Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol. Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door het College van bestuur, de heer C.E. Niezing.

Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken. De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten.

Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel 18 basisscholen met een 'eigen gezicht'.

 
 


Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw 'De Burgemeester':Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 
2131 XE Hoofddorp.

Het postbusadres: 
Postbus 223, 
2130 AE Hoofddorp

Voor contact met het College van bestuur kunt u bellen
met het bestuurssecretariaat op nummer 023-5542351 of mailen naar bestuursbureau@meerprimair.nl.