Het team op ICBS De Caleidoscoop

In schooljaar 2021 - 2022 ziet het team er als volgt uit:

 GROEP   LEERKRACHT
1/2A   Marjolijn en Anneke
1/2B   Iris
1/2C   Anneke en Sanne
1/2D   Tamara en vacature (start na de kerstvakantie)
3A    Daan
3B    Tamara  en Samantha
4A   Danielle , Marjolijn V. en Desiree
4B   Sander
5A   Marijke en Anja
5B   Sandy en Marinka
6A   Pien en Madeleine
6B   Joyce
7A   Nathan
7B   Annemiek en Lieza
8A   Viola, Anneloes en Chantal
8B   Antoinet en Eva
 
  • Meerklas:  Eddie Kramer en  Marinka de Bruijn
  • Interne begeleiders; Eddie Kramer en Marjolijn Vrees
  • Onderwijsassistenten:  Hanneke Buters en Dana Steffens
  • Leraarondersteuner: Fiona Kniep
  • Taalklascoördinator: Helma Buter (3 t/m 8)
  • Plusklas 'De Telescoop': Martin van Wissen van Veen
  • Gedragsspecialist & vertrouwenspersoon: Lieza Walvis

Directie
Directeur: Titia Korenhoff 
Teamcoördinator: Esther Kroon

Management Team
Het managementteam bestaat uit:
Titia Korenhoff:  Directeur
Esther Kroon:  Teamcoördinator
Samantha Gaartman: Coördinator groep 1 t/m 4
Chantal Koster: Coördinator groep 5 t/m 8
Eddie Kramer: Intern begeleider
Marjolijn Vrees: Intern begeleider
Viola van Beek: ICT & coördinatie

Vakleerkrachten
De vakleerkracht geeft les in één vak.

Vakleerkracht gym: Martijn Zwanenburg
Vakleerkracht muziek: Juf Herma Karelse 

Stagiaires
Stagiaires zijn leerlingen van een Pabo, HBO, die hun stageperiode op een school doorbrengen om praktijkervaring op te doen. Ook hebben wij stagiaires van MBO-opleidingen, zoals die voor klassen- of onderwijsassistent. 

IB
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

IB (intern begeleider) groep 3 t/m 8: Eddie Kramer
IB (intern begeleider) groep 1/2   : Marjolijn Vrees

ICT
De ICT zorgt voor de ICT infrastructuur, ICT beleid, begeleiding leerkrachten bij het gebruik van ICT en de andere ICT klussen.

ICT: Viola van Beek

Conciërge
Een conciërge neemt leerkrachten en directie veel werk uit handen. Hij neemt de telefoon op en doet allerlei huishoudelijke en technische klussen.

Conciërge: Tet Noort
 

Administratie
De administratief medewerkster verzorgt de administratie van de school. Zij zorgt voor de juiste afhandeling van de inschrijvingen in het administratiesysteem en koppelingen naar instanties.

Administratief medewerkster: Marianne van Staveren