Visie en missie

Onze missie en visie                                                                                                                                                              Basisschool De Caleidoscoop is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontplooien en zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
We willen kinderen leren vol zelfvertrouwen in de maatschappij te staan.

Kernverhaal: laat zien wie je bent!
Wij geloven dat ieder kind bijzonder is en over speciale, eigen talenten beschikt. We richten ons onderwijs daarom zo in dat de talenten van leerlingen spelenderwijs en doelgericht de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot vaardigheden die zij in hun toekomst nodig hebben. Onze professionele, inspirerende leerkrachten geven, vanuit het directe instructiemodel, mondelinge en/of schriftelijke feedback aan de leerlingen zodat zij optimaal betrokken zijn bij hun leerproces.
We leren van en met elkaar in een rijke leeromgeving.

Hoe doen we dat op ICBS  De Caleidoscoop?
Kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid te  nemen en zelfstandig te worden. Daarbij zetten we veel coöperatieve werkvormen in, zowel binnen de eigen groep als groepsdoorbrekend. Het kind ervaart betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de omgeving.
We hechten grote waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kunstzinnige vorming
en expressie speelt daarin een duidelijke rol. In samenwerking met onze BSO organisaties bieden we een goede balans tussen kennis, kunst, cultuur en sport.

Geïnspireerd door het onderwijs in Finland: een uniek onderwijsconcept!
Onze visie is gebaseerd op het onderwijs in Finland, waar het onderwijs van hoge kwaliteit is. In Finland is het onderwijs vooral gericht op talentontwikkeling in aanvulling op cognitieve ontwikkeling. Er wordt voldoende tijd besteed aan basisvakken als taal en rekenen, maar beeldende- en sociale-emotionele vorming nemen ook een belangrijke plaats in, in het onderwijs. De Finnen vinden spelen en spelend leren ook belangrijk: als kinderen leerstof tot zich hebben genomen hebben zij tijd nodig om dat te verwerken door (buiten) te spelen. Dit doen wij drie keer per lesdag!
Daarnaast leert elk kind bij ons op school een muziekinstrument te bespelen. Geweldig toch?

Onze profielpijlers
Geïnspireerd op het Finse onderwijs herkennen we de volgende profielpijlers voor onze school:
  • Hoge kwaliteit van leerkrachten en hoge effectiviteit van lessen.
  • Goede balans tussen inspanning (leren) en ontspanning (spelen)
  • Focus op talentontwikkeling en toekomst
  • Gezonde school met aandacht voor voeding en beweging
Kernwaarden
  • Vertrouwen
  • Gezond
  • Creatief
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken