Groepen

Er zijn 15 groepen op de Caleidoscoop. We hebben drie kleutergroepen en daarna van elke groep twee klassen.
In januari starten we met een 2+ groep. Uit de bestaande groepen 1/2 wordt een nieuwe groep gevormd. Deze zal bestaan uit ongeveer 20 kinderen. Deze kinderen gaan samen met de leerkrachten aan de slag om zich voor te bereiden op groep 3.
De groepsgrootte in de andere groepen is gemiddeld 24 leerlingen, een mooi aantal om mee te werken.