Groepen

Er zijn 16 groepen op de Caleidoscoop. We hebben vier kleutergroepen en daarna van elke groep twee klassen.
In januari starten we met een instroomgroep.