Gesprekken

Ouder-school schakel
Binnen onze visie vinden wij het belangrijk om contact te hebben met ouders. De ouders weten het beste hoe hun eigen kind zich in de thuissituatie gedraagt en kunnen dit goed verwoorden naar de leerkrachten. Daarentegen kunnen de leerkrachten juist goed verwoorden hoe een kind zich in de schoolsituatie gedraagt. 
Samen kunnen we bespreken tegen welke dingen aan er thuis en/of op school gelopen worden. Vanaf het begin gaan we met elkaar in gesprek over uw kind. Samen zoeken we naar oplossingen en proberen we te ontdekken waar de onderwijsbehoeftes van het kind liggen. Uw inbreng is voor ons belangrijk.

Gesprekken
In de kalender kunt u lezen wanneer er 15-minuten gesprekken zijn waarin wij samen met u de ontwikkeling van uw kind bespreken. 
In september starten we met de omgekeerde 15-minutengesprekken. Dit gesprek dient tevens als kennismaking met de nieuwe leerkrachten. Omgekeerd, omdat tijdens dit gesprek vooral de ouders aan het woord zijn en kunnen vertellen over hun eigen kind. In februari/maart zal er nog een keer een gewone 15-minutengesprek plaatsvinden en in november en aan het einde van het jaar zijn er facultatieve rondes waarvoor u een uitnodiging kunt ontvangen. 

Uiteraard is er tussendoor altijd gelegenheid om een gesprek op afspraak aan te vragen als uw zorgen heeft over uw kind. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht u extra uitnodigt.