Plusklas

  Plusklas
Deze klas is voor kinderen uit groep 2 t/m 8 . Iedere week krijgen zij een uur apart les op een manier die recht doet aan hun talenten. Juf Chantal en meester Martin begeleiden deze groep kinderen. Er wordt gewerkt aan het "leren leren", "leren werken" en "leren leven". De kinderen doen leerspelletjes, "zoek het zelf uit" opdrachten, werken aan vraagstuk, werken aan leerpaden, werken aan een project, maken een techniek opdracht of houden een leergesprek op niveau.
 
Welke kinderen voor de plusklas in aanmerkingen komen, hangt af van een aantal factoren. Belangrijk hierbij is o.a. de manier waarop het kind in de eigen groep functioneert, hoe zijn/haar leerresulaten zijn en wat zijn/haar leerbehoeften zijn. De leerkracht(en) zullen in overleg met de IB en de plusklasleerkrachten screenen of uw kind in aanmerking komt voor de plusklas. Uiteraard bespreken wij onze bevindingen altijd met de ouders, voordat de plusklas wordt ingezet voor het kind.  
 
We willen in dit verband benadrukken dat slechts een beperkt aantal kinderen deel kan gaan uitmaken van de plusklas, maar dat er voor alle begaafde leerlingen op school natuurlijk speciale aandacht is, zoals die er ook is voor de kinderen die om allerlei andere redenen extra aandacht en een aangepast lesprogramma nodig hebben.