Gezonde school

ONZE SCHOOL IS GEZOND!

  In 2016 heeft De Caleidoscoop het vignet 'Gezonde School' behaald. Op een Gezonde School werken medewerkers, ouders en leerlingen samen aan een gezond(er) en veilig(er) leefklimaat. Dit doen zij door structureel en integraal aandacht te besteden aan gezondheidsthema's. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan! Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Gezonde en gevarieerde voeding zorgt voor voldoende energie, een goede weerstand en positief welbevinden, waardoor kinderen lekker in hun vel zitten en beter presteren. Sport en bewegen is goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling; kinderen leren samenwerken, doelen stellen, omgaan met teleurstellingen en prioriteiten stellen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief.
Vier pijlers in de praktijk
Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak op ICBS De Caleidoscoop zich op vier pijlers:

Signaleren

- In de groepen 2 en 7 krijgen ouders een uitnodiging voor een onderzoek van hun kind door de GGD. Het gezondheidsonderzoek is bedoeld om de groei en ontwikkeling van het kind te volgen. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen ouders een uitnodiging met twee vragenlijsten, waarbij ook gevraagd wordt om toestemming.

Beleid

- De coördinator 'Gezonde School' adviseert het schoolteam, bewaakt de voortgang en afspraken van het proces en is intern en extern het aanspreekpunt.
- Er is een goede samenwerking met verschillende organisaties en professionals, zoals de GGD, JOGG en sportservice.

Tussendoortje, lunch en traktaties

Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn niet vaak ziek, kunnen zich goed concentreren en zitten lekker in hun vel. Ook kunnen ze zich beter concentreren op school wanneer ze een gezonde maaltijd mee naar school krijgen. Wat doet school:
- Woensdag en vrijdag zijn gruitdagen (groente en fruit) voor de kinderen en het team.
- Kinderen nemen een gezonde lunch mee.
- Snoep, chips, chocoladerepen, energie en/ of frisdranken worden niet toegestaan.
-Schoolreisjes en (sportieve) activiteiten zijn voor veel kinderen hoogtepunten van een schooljaar. Natuurlijk is het leuk om dan iets lekkers mee te nemen of uit te delen. Hierbij is het wel belangrijk om de hoeveelheid beperkt te houden en ook te denken aan gezondere keuzes, zoals een waterijsje of snoepkomkommertjes.

Gezondheidseducatie

-De kinderen volgen twee keer in de week gymles onder leiding van een vakleerkracht.
-We enthousiasmeren de kinderen voor de jeugdsportpas van sportservice door jaarlijks clinics aan te bieden onder schooltijd. 
- Iedere week leren de kinderen een nieuw buitenspel. Ook kunnen zij gebruik maken van de buitenspeelkisten met klein materiaal.
- We schrijven ons jaarlijks in voor het schoolfruitprogramma van de EU en doen mee met de gezonde gruitdagen in september. 
- Een keer per jaar hebben we een gezond ontbijt; nationaal schoolontbijt. 
-Tijdens lessen en activiteiten besteden we aandacht aan een gezond en veilig leefklimaat. Hiervoor gebruiken we methodes en lespakketten, zoals Kanjertraining, Lekker Fit en de Smaaklessen.