Identiteit

 
  Identiteit
De Caleidoscoop is een interconfessionele school, wat betekent dat wij werken vanuit een Christelijke visie. De interconfessionele school is ontstaan uit een Katholieke en een Christelijke basisschool. Als interconfessionele basisschool vieren wij de grote christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Aan de overige feesten en rituelen worden aandacht besteed. Ook bezoek we jaarlijks een gebedshuis. Zo krijgen de kinderen een goede basiskennis van het Christendom mee. 
 

Elk kind is welkom op onze school. Juist vanuit onze Christelijke levensvisie vinden we dat er voor iedereen, ongeacht de levensovertuiging, een plek moet zijn op onze school.
Ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders, verwachten wij dat alle kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom de geloofsopvoeding. Ouders hoeven de christelijke identiteit niet te onderschrijven. Wij vragen wel deze te respecteren.