Vakanties en leerlingvrije dagen

Vakanties en feestdagen:
 Herfstvakantie                                        Donderdag 17-10 t/m vrijdag 25-10                                                               
 Kerstvakantie                                          Vrijdag 20-12 t/m maandag 06-01
 Voorjaarsvakantie                                   Vrijdag 14-02 t/m maandag 24-02   
 Paasvakantie                                           Woensdag 08-04 t/m maandag 13-04
 Meivakantie                                             Maandag 27-04 t/m vrijdag 8-5
 Hemelvaart                                              Donderdag 21-05 t/m vrijdag 22-05                      
 Pinkstervakantie                                     Maandag 01-06 
 
 Zomervakantie                                        Donderdag 02-07 t/m vrijdag 14-08

Studiedagen:
 Deze zijn aansluitend op vakantieweken, zie bovenstaand overzicht.