SchooltijdenSchooltijden

De school begint iedere dag om 8.30 uur en de lessen duren tot 14.30 uur.
 
Voor alle groepen geldt een zogenaamde inlooptijd. Tien minuten voordat de les begint, gaat de schooldeur open en heeft u de gelegenheid uw kind naar de klas te brengen. U neemt afscheid bij de deur van de klas of bij de ingang van de school.  Voor de rust is het niet gewenst dat u als ouder mee de groep in gaat van uw zoon/dochter in. 

Om twee minuten voor half negen gaat er een bel, om aan te geven dat de kinderen binnen worden verwacht. Deze bel betekent voor de ouders, dat het tijd is om de school te verlaten, zodat de lessen exact om 8.30 uur kunnen beginnen.

Wilt u er zoveel mogelijk voor zorgen bezoeken aan huisarts en tandarts e.d. buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Wanneer u toch onder schooltijd een afspraak heeft, dient u een verlofaanvraagformulier in te vullen.
Ons dagrooster
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan drie keer per dag naar buiten om te spelen en te ontspannen. Dit is een bewuste keuze, omdat wij vinden dat inspanning (leren) afgewisseld moet worden met ontspanning (bewegen) om tot betere resultaten te komen. Hierdoor ziet elk dagrooster er als volgt uit:  

08.30-10.00 les
10.00-10.15 pauze
10.15-11.40 les
11.40-12.15 lunch/pauze
12.15-13.15 les
13.15-13.35 pauze
13.35-14.30 les
14.30: naar huis of naar de naschoolse opvang.