Het team op ICBS De Caleidoscoop

In schooljaar 2020 - 2021 ziet het team er als volgt uit:

 
 • Groep 1/2a   Iris Pethke
 • Groep 1/2b   Marjolijn Koot en Marjolijn Vrees
 • Groep 1/2c   Roxanne Mooijekind en Sanne Tichelaar
 • Groep 1/2d   Samantha Gaartman en Amy Imanse
 • Groep 3a      Daan Stoevelaar 
 • Groep 3b      Tamara van der Zalm 
 • Groep 4a      Sander Ricken
 • Groep 4b      Danielle Lek en Marijke Eckhard
 • Groep 5a      Sandy Berg en Marinka de Bruijn
 • Groep 5b      Viola van Beek en Piet Veenendaal
 • Groep 6a      Joyce Portegies
 • Groep 6b      Anneke Driesse en Martin van Wissen van Veen
 • Groep 7a      Nathan Vledder
 • Groep 7b      Lieza Walvis en Annemieke Doornebos    
 • Groep 8a      Chantal Koster en Viola van Beek
 • Groep 8B      Antoinet Paap
 • Meerklas:      Eddie Kramer en  Marinka de Bruijn
 • Onderwijsassistenten: Anneloes Derks en Hanneke Buters
 • Leraarondersteuner: Fiona Kniep
 • Taalklascoördinatoren: Anneloes Derks (1/2) en Helma Buter (3 t/m 8)
 • Plusklas 'De Telescoop': Martin van Wissen van Veen
 • Gedragsspecialist & vertrouwenspersoon: Lieza Walvis

Directie
Directeur: Titia Korenhoff 
Teamcoördinator: Esther Kroon

Management Team
Het managementteam bestaat uit:
Titia Korenhoff:  Directeur
Esther Kroon:     Teamcoördinator
Marjolijn Vrees:  Coördinator groep 1 t/m 4
Chantal Koster   Coördinator groep 5 t/m 8
Eddie Kramer     Intern begeleider

Vakleerkrachten
De vakleerkracht geeft les in één vak.

Vakleerkrachten gym: juf Maud Friedel en juf Kim Nijenhuis
Vakleerkracht muziek: Juf Herma Karelse 

Stagiaires
Stagiaires zijn leerlingen van een Pabo, HBO, die hun stageperiode op een school doorbrengen om praktijkervaring op te doen. Ook hebben wij stagiaires van MBO-opleidingen, zoals die voor klassen- of onderwijsassistent. 

IB
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

IB (intern begeleider) groep 3 t/m 8: Eddie Kramer
IB (intern begeleider) groep 1/2   : Marjolijn Vrees

ICT
De ICT zorgt voor de ICT infrastructuur, ICT beleid, begeleiding leerkrachten bij het gebruik van ICT en de andere ICT klussen.

ICT: Viola van Beek

Conciërge
Een conciërge neemt leerkrachten en directie veel werk uit handen. Hij neemt de telefoon op en doet allerlei huishoudelijke en technische klussen.

Conciërge: Tet Noort
 

Administratie
De administratief medewerkster verzorgt de administratie van de school. Zij zorgt voor de juiste afhandeling van de inschrijvingen in het administratiesysteem en koppelingen naar instanties.

Administratief medewerkster: Marianne van Staveren