Het team van De Caleidoscoop bestaat uit:

Het schoolteam van De Caleidoscoop

 • Groep 1/2a juf Paula Oudshoorn en juf Roxanne Mooijekind
 • Groep 1/2b juf Rachelle van Bourgondien
 • Groep 1/2c juf Samantha Gaartman
 • Groep 3a juf Marjolein Vrees en juf Daniëlle Lek
 • Groep 3b juf Edith Hiltermann en juf Daniëlle Lek
 • Groep 4a juf Lieza Walvis en juf Annemieke Doornebos
 • Groep 4b juf Tamara van der Zalm
 • Groep 5a juf Sandy Berg 
 • Groep 5b juf Viola van Beek en meester Piet Veenendaal
 • Groep 6a juf Joyce Portegies
 • Groep 6/7a juf Antoinet Paap
 • Groep 7b juf Anneke Driesse en meester Martin van Wissen van Veen
 • Groep 8a juf Chantal Koster en meester Piet Veenendaal 
 • Groep 8b juf Helma Buter en juf Esther Kroon
 • Meerklas: meester Eddie Kramer en  juf Marinka de Bruijn
 • Onderwijsassitenten: juf Fiona Kiep en juf Hanneke Buters

Directie
Directeur: Titia Korenhoff 

Management Team
De directeur Titia Korenhoff wordt ondersteund door de teamcoördinatoren.

Teamcoördinator algemene zaken: Esther Kroon
Teamcoördinator Groep 1 t/m 4: Marjolijn Vrees
Teamcoördinator Groep 5 t/m 8: Chantal Koster

Vakleerkracht
De vakleerkracht geeft les in één vak.

Vakleerkracht gym: Meester Ricardo Berkhout
Vakleerkracht muziek: Juf Herma Karelse

Stagiaires
Stagiaires zijn leerlingen van een Pabo, HBO, die hun stageperiode op een school doorbrengen om praktijkervaring op te doen. Ook hebben wij stagiaires van MBO-opleidingen, zoals die voor klassen- of onderwijsassistent. 

IB
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

IB (intern begeleider) groep 4 t/m 8: Eddie Kramer
IB (intern begeleider) groep 1 t/m 3: Marjolijn Vrees

ICT
De ICT zorgt voor de ICT infrastructuur, ICT beleid, begeleiding leerkrachten bij het gebruik van ICT en de andere ICT klussen.

ICT: Viola van Beek

Conciërge
Een conciërge neemt leerkrachten en directie veel werk uit handen. Hij neemt de telefoon op en doet allerlei huishoudelijke en technische klussen.

Conciërge: Tet Noort
 

Administratie
De administratief medewerkster verzorgt de administratie van de school. Zij zorgt voor de juiste afhandeling van de inschrijvingen in het administratiesysteem en koppelingen naar instanties.

Administratief medewerkster : Marianne van Staveren