Het team op ICBS De Caleidoscoop

In schooljaar 2019 - 2020 ziet het team er als volgt uit:

 
 • Groep 1/2a  Paula Oudshoorn en Marjolijn Vrees
 • Groep 1/2b  Marjolijn Koot en Paula Oudshoorn
 • Groep 1/2c   Roxanne Mooijekind en Sanne Tichelaar
 • Groep 1d      Tamara van der Zalm en Samantha Gaartman
 • Groep 3a      Daniëlle Lek en Piet Veenendaal
 • Groep 3b      Edith Hiltermann en Fiona Kniep
 • Groep 4a      Sandy Berg en Piet Veenendaal
 • Groep 4b      Viola van Beek en Marinka de Bruijn
 • Groep 5a      Sander Ricken
 • Groep 5b      Annemiek Doornebos en Lieza Walvis
 • Groep 6a      Joyce Portegies
 • Groep 6b      Helma Buter en Esther Kroon
 • Groep 7a      Antoinet Paap
 • Groep 7/8    Chantal Koster en Nathan Vledder
 • Groep 8b      Martin van Wissen van Veen en Anneke Driesse
 • Meerklas:       Eddie Kramer en  juf Marinka de Bruijn
 • Onderwijsassistenten: Danielle Eikelenboom, Anneloes Derks en Hanneke Buters
 • Plusklas De Verrekijker: Martin van Wissen van Veen

Directie
Directeur: Titia Korenhoff 
Teamcoördinator: Esther Kroon

Management Team
Het managementteam bestaat uit:
Titia Korenhoff:  Directeur
Esther Kroon:     Teamcoördinator
Marjolijn Vrees:  Coördinator groep 1 t/m 4
Chantal Koster   Coördinator groep 5 t/m 8
Eddie Kramer     Intern begeleider

Vakleerkrachten
De vakleerkracht geeft les in één vak.

Vakleerkrachten gym: juf Maud Friedel en juf Kim Nijenhuis
Vakleerkracht muziek: Juf Herma Karelse en meester Leroy van der Poel

Stagiaires
Stagiaires zijn leerlingen van een Pabo, HBO, die hun stageperiode op een school doorbrengen om praktijkervaring op te doen. Ook hebben wij stagiaires van MBO-opleidingen, zoals die voor klassen- of onderwijsassistent. 

IB
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

IB (intern begeleider) groep 3 t/m 8: Eddie Kramer
IB (intern begeleider) groep 1/2   : Marjolijn Vrees

ICT
De ICT zorgt voor de ICT infrastructuur, ICT beleid, begeleiding leerkrachten bij het gebruik van ICT en de andere ICT klussen.

ICT: Viola van Beek

Conciërge
Een conciërge neemt leerkrachten en directie veel werk uit handen. Hij neemt de telefoon op en doet allerlei huishoudelijke en technische klussen.

Conciërge: Tet Noort
 

Administratie
De administratief medewerkster verzorgt de administratie van de school. Zij zorgt voor de juiste afhandeling van de inschrijvingen in het administratiesysteem en koppelingen naar instanties.

Administratief medewerkster : Marianne van Staveren