Groepen

Er zijn 15 groepen op de Caleidoscoop. We hebben drie kleutergroepen en daarna van elke groep twee klassen.
In januari starten we meestal een instroomgroep voor 4-jarigen.
De groepsgrootte is gemiddeld 24 leerlingen, een mooi aantal om mee te werken.